Waar kennis en ervaring samenkomen

Kennis van zaken

Dat is wat Meekelenkamp Kunststof Techniek kenmerkt. MKT heeft veel bouwkundige kennis in huis, waar u profijt van heeft bij de uitvoering van renovaties en nieuwbouw. Voor elk vraagstuk biedt MKT de juiste oplossing. Door het meedenken, plannen en uitvoeren wordt u volledig ontzorgd.

1.

Inventarisatie

Bij aanvang van het project definieert Meekelenkamp Kunststof Techniek de juiste vraag. Dit geldt voor elk vraagstuk dat MKT binnenkrijgt en waar een oplossing voor moet komen. Uw wensen worden geïnventariseerd, waarna MKT in oplossingen denkt.
2.

Onderzoek

Is de vraagstelling goed gedefinieerd? Dan start Meekelenkamp Kunststof Techniek het onderzoek naar de beste oplossing. MKT maakt tekeningen, voert praktisch onderzoek uit, neemt monsters en test de ondergrond op vocht en hechting. Een kernboring brengt alle lagen in de bodem aan het licht.
3.

Advies

Daar waar MKT zich onderscheidt.
In deze fase komt de bouwkundige kennis van Meekelenkamp Kunststof Techniek naar boven. Nadat het onderzoek is afgerond, verwerkt MKT de resultaten om daarmee tot een passend advies te komen voor uw vraagstuk. In het adviesrapport worden gemaakte keuzes met betrekking tot het materiaal, ontwerp en realisatie onderbouwd. Zo krijgt u inzicht in de prijscalculatie. U kunt ervan op aan dat MKT een kwalitatief hoogwaardige oplossing biedt. Niet voor niets heeft u 5 tot 10 jaar garantie op het gemaakte werk.
4.

Ontwerp

De uitgangspunten zijn bepaald. Uw wensen en het advies van Meekelenkamp Kunststof Techniek worden samengesmeed tot een technisch goed ontwerp. Variërend van standaard tekeningen tot uitgebreide detailleringen waarin alle aansluitingen staan opgenomen. MKT ontwerpt 2D in AutoCAD en 3D in BIM, beide programma's zijn bekend bij aannemers. Het ontwerp is een constructieve oplossing, economisch interessant én visueel aantrekkelijk zodat het binnen de omgeving past. Kortom: een technisch en esthetisch goede basis om het project te realiseren.
5.

Realisatie

Afspraken zijn afspraken. Samen met u stemt Meekelenkamp Kunststof Techniek deze af en houden we ons hieraan. Zo kan MKT uw verwachtingen waarmaken. Specialistische werkzaamheden laat MKT enkel door eigen medewerkers uitvoeren. Om u een totaaloplossing aan te bieden, wordt al jaren samen met vaste onderaannemers gewerkt. Ook hier geldt dat kwaliteit voorop staat en uitvoering volgens planning plaatsvindt.
6.

Onderhoud

Om de technische levensduur van de producten van Meekelenkamp Kunststof Techniek te kunnen garanderen, is onderhoud nodig. Na oplevering van het project, kunt u een inspectieovereenkomst afsluiten. Het serviceteam komt dan regelmatig langs voor inspecties en rapporteert de bevindingen. Hierdoor worden eventuele schades vroegtijdig waargenomen en hersteld.